Elementor #300

בבסיס חצור בשנת 2003 היתה הצפה שגרמה לקרקוע המטוסים בבסיס. כבר אז, אלי אסקוזידו שכיהן בתור יושב ראש ניקוז המים התריע על הבעיה ואמר שיש ליצור תכנית מסודרת על מנת לפתור את בעיית ההצפה הבאה. הבעיה נוצרת בעקבות עליה במפלס של נחל האלה ונחל ברקאי, אשר לא מסוגלים להכיל את כמות המים. היום בשנת 2020 הבעיה חזרה על עצמה וכתוצאה מאותה הסיבה הושבתו מטוסי קרב של חיל האוויר. מוזמנים לקרוא את הכתבה בYNET, בה אלי אסקוזידו ראש מועצת נחל שורק, מדבר על התופעה >> https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5658891,00.html

אלי אסקוזידו מדבר על הצפת המטוסים בכתבה ב YNET