הלוויתו של סמיון רוזנפלד ז"ל

הלוויתו של סמיון רוזנפלד ז"ל

סמיון אתה גיבור, אתה מודל חיקוי …


בזכותך ובזכות שורדי השואה, הקמנו את מדינת ישראל ותפקידנו עכשיו לשמור עליה 
תנוח בשלום על משכבך

תחסר לנו.