הכנות לחגים במועצת נחל שורק

הכנות לחגים במועצת נחל שורק

אחרי התרגשות פתיחת שנת הלימודים אנחנו מתחילים בהכנות לקראת החגים.
השנה ברור לכולנו שההתנהלות בחגים תהייה שונה בעיקר בנושא התפילות בבתי הכנסת. ההתנהלות לפי שיטת ה"רמזור" מחייבת אותנו להתכונן לכל מצב אפשרי – מיישוב "ירוק" שבו המועצה יכולה לאשר פתיחת בתי כנסת בתנאים מסויימים ועד "יישוב אדום" המחייב תפילות במניינים מצומצמים ברחוב.
לשמחתי יזמנו יחד עם מחלקת שפע סיוע ייחודי למנייני הרחוב כדי לאפשר לכלל הציבור ליהנות מתפילות החגים
רכשנו ציליות , מאווררים גדולים ומעט ארונות קודש כדי לאפשר תפילה נוחה גם במניינים שיתקיימו בשטח הפתוח.
איך זה יקרה? מחלקת שפע יצרה קשר עם מנייני הרחוב ה"מוכרים" יותר בכל יישוב ויישוב ומיידעת אותם בנוגע לסיוע. מניין שצריך סיוע מקבל מהציוד שנרכש בהתאמה לצורך ולכמות המתפללים בו .
אני גאה ושמח באפשרות שלנו לסייע אבל אני מאוד מקווה שלא נזדקק לו ושעד החגים כל יישובי המועצה יהיו ירוקים – זה אפשרי וזה תלוי רק בנו!
אם כולנו נקפיד על הכללים נגיע לחג ירוקים ונוכל לקיים את התפילה פחות או יותר כמו כל שנה.
אז בבקשה :
שמרו על מרחק ,היגיינה ומסכה
יחד ננצח את הקורונה
נדאג למועצה בריאה וירוקה
ונוכל לציין ולחגוג את תקופת החגים כהלכתה.
מתכוננים לחג בנחל שורק