אלי אסקוזידו - מתגברים את הביטחון

אלי אסקוזידו – מתגברים את הביטחון


אומנם החופש הגדול אך אין אצלנו רגע דל במיוחד בכל מה שקשור לביטחון.

בתקופה האחרונה מחלקת ביטחון במועצה בשיתוף מחלקות נוספות שוקדות על שדרוג ושיפור המענה הביטחוני לתושבים 
תפיסת האבטחה שונתה משמעותית ןמתייחסת לשלושה מעגלים מרכזיים: 
כוח תגובה ,אמצעים טכנולוגיים ומוקד, שיתוף התושבים.

*מעגל ראשון* כוח סיור איכותי יאומן ויוכשר למתן תגובה למגוון אירועים.

*מעגל שני – אמצעים טכנולוגיים ומוקד ביטחוני* – מוקם בימים אלו מוקד שיאוייש 24 שעות עי מוקדנים ומנהל מוקד.
המוקד ישלוט על אמצעים טכנולוגיים ומצלמות חכמות שימוקמו במרחבי המועצה במטרה להתריע ולאתר גורמים עויינים שמסתובבים במרחב המועצה במטרה לפגוע בביטחון התושבים. 
לחצני מצוקה במוסדות חינוך יחוברו למוקד מערכת קשר ומערכות דיגיטליות נוספות יחוברו למוקד .המוקד נבנה במחשבה לתת שירות זמין לתושבים ולאפשר חיבור מערכות פרטיות של התושב.
והמצלמות תוכנתו כך שיכוונו על האזורים הבעייתיים ומתוך שמירה מקסימלית על צנעת הפרט.

*מעגל השלישי* והחשוב מאוד – שיתוף שלכם התושבים – למאמץ האבטחתי – עי דיווח מיגון אישי של הבתים, שיתוף ודיווח למוקד על אירועים חריגים במועצה באפליקציה או בטלפון למוקד.

אנו שוקדים במרץ רב למענכם התושבים!
ובע"ה בקרוב יצא הסבר מפורט לתושב על דרכי התקשרות ומגוון השירותים שיעמדו לרשותכם

אני מקווה שהמערך החדש יחזק את תחושת הביטחון וימנע מקרי פשיעה וביטחון בגזרתנו.

אני רוצה להודות לחגי שררה קבט המועצה על תפעול הפרויקט הייחודי והחדשני.