אלי אסקוזידו מדבר על הצפת המטוסים בכתבה ב YNET

אלי אסקוזידו מדבר על הצפת המטוסים בכתבה ב YNET