אלי אסקוזידו מאחל חג ט"ו בשבט שמח

אלי אסקוזידו מאחל חג ט"ו בשבט שמח

אלי אסקוזידו מאחל חג ט"ו בשבט שמח
"כי האדם עץ השדה" ואין כמו טו בשבט להיזכר שכמו העץ האדם נטוע שורשים.
ושורשינו אבותינו, מייסדי המועצה היו הראשונים להחזיר עטרה ליושנה ולקיים בארץ ישראל את מצוות התלויות בארץ- אותן מצוות שטו בשבט מציין את ראשית השנה עבורן – ראש השנה לאילן – הגבול בין הפריחה של השנה שעברה ובין הפריחה של השנה. דווקא השנה כשאני מציינים שבעים ובמיוחד בחג זה חשוב שנכיר תודה לדור המייסדים שורשינו שאנו פירותיהן שבלעדיהם לא היינו זוכים להיות כאן.

אלי אסקוזידו מאחל חג ט"ו בשבט שמח
מלא הכרת הטוב

בתמונה מבקר את הרבנית קליין מיסודות.

אלי אסקוזידו מאחל חג ט"ו בשבט שמח