האוניברסיטה העברית מבקרת במועצת נחל שורק

סטודנטים מאוניברסיטת ירושלים הגיעו אלינו לביקור במועצה אזורית נחל שורק וזהו המכתב המרגש שקיבל ראש המועצה אלי אסקוזידו מהאוניברסיטה העברית:

לכבוד
אלי אסקוזידו
ראש המועצה האזורית נחל שורק
לאלי שלום רב,
הנדון: ביקור סטודנטים לתכנון עירוני מהאוניברסיטה העברית בירושלים במועצה
האזורית נחל שורק
ברצוננו להודות לכם מקרב לב על אירוח קבוצת הסטודנטים מהאוניברסיטה העברית
לביקור במועצה האזורית נחל שורק. מטרת ביקורנו הייתה להכיר את "העושים
במלאכה" וללמוד על היבטים שונים שאנו מכסים בקורסים שלנו בתחומי השלטון
המקומי והתכנון העירוני. אין ספק שמטרה זו הושגה בצורה הטובה ביותר. המון
תודה לך על הרצאה מרשימה, שהמחישה בדיוק את מה שחשוב היה להעביר
לסטודנטים, כולל גישתך לצורת הניהול העדיפה של המועצה האזורית, ניסיונך
בתחום התכנון גם בוועדות ארציות, וההתמודדות ושיתוף הפעולה עם הדרגים
המקצועיים והפוליטיים במשרדי הממשלה. לסטודנטים הייתה זו הזדמנות מעולה
להתוודע וללמוד מראש רשות מקומית מנוסה ומצליח, ולהכיר את המועצה האזורית
נחל שורק. גם אני למדתי רבות מהסיור.
המון תודה לשלמה וסרטיל, מנהל מוזאון גוש קטיף, שהוביל אותנו לביקור בנצר חזני
ולזהבה אלמסי על דבריה המרגשים. לצערי, קוצר הזמן לא אפשר לנו לסיים את
הסיור ולבקר בגני טל כפי שתכנן שלמה, אבל גם המעט שהספקנו היה בעל חשיבות
רבה לסטודנטים ופתח בפניהם ולו במעט צוהר לעולמם של מתיישבי גוש קטיף
שהשתלבו במועצה האזורית נחל שורק.
הרבה תודה למנהלת הלשכה יהודית מילר שתיאמה את ביקורנו )פעמים, לאחר
שנאלצנו לבטל בפעם הראשונה( ביעילות רבה ביותר.
אנו מאחלים לכם המשך הצלחה בקידומה של המועצה האזורית נחל שורק.