פינת הכר את הגן

פינת הכר את הגן

פינת הכר את הגן הפעם בפינת הכר את הגן אני רוצה להמשיך את ההיכרות עם גני נצר חזני ולהכיר לכם את הגננת ברוריה דבורקין מגן תות. ברוריה גרה במבוא חורון והיא גננת הגן כבר 4 שנים ומובילה את הגן באהבה יחד עם הסייעת המופלאה חן שקי.