אלי אסקוזידו באיכות הסביבה

הידעתם שהמועצה שלנו היתה הראשונה בארץ שכל ישוביה טיהרו את מי הביוב למים מושבים?

השבוע סיימנו לשפץ את מאגר המים של יסודות וזאת הזדמנות מצויינת לספר בגאווה על יוזמה של המועצה שקידמה את החקלאות ואיכות הסביבה בקנה מידה ארצי.

עד שנת 1978 מי הביוב של יישובי המועצה וגדרה ,כמו שאר יישובי הארץ, היו מטרד רציני והוזרמו לבורות ספיגה או לנחלים ולוואדיות שסביבם מה שיצר זיהום סביבתי במי התהום והנחלים בכל הארץ. במקביל היה קושי עצום לחקלאי האזור- מחסור עצום במי השקיה ובעקבות זאת קושי לגדל את רוב סוגי הגידולים החקלאיים.

בשנת 1978 עלתה יוזמת המאגרים שהיתה פתרון עצום וחשיבה יצירתית כיצד להפוך מטרד לאוצר.
מי הביוב הוזרמו למאגרים שם עברו טיהור והועברו להשקיה לטובת החקלאות שבזכות מי השלחין מהמאגרים התפתחה והתעצמה.
במועצה קיימים ששה מאגרים – חמישה בחפץ חיים ואחד ביסודות וכלל החקלאות של שטחי המועצה מבוססת על מי מאגרים אלו.

המאגר ביסודות ששיפוצו הושלם השבוע הוקם כאמור לפני עשרות שנים בשיתוף פעולה עם מי הרי יהודה ואחרי השיפוץ הוגדלה יכולת האגירה שלו מ 650,000 מטר קוב ל950,000 מטר קוב. מי הביוב מירושלים וסביבתה מועברים ליסודות לטיהור והשקיית שדות המושב.

מרגש לראות כמה כוח יש ליוזמה קטנה שהתפתחה פה לפני עשרות שנים וכמה היא משמעותית לחיינו עוד היום.

בסרטון בודק את המאגר עם מנשה לוי מרכז משק ביסודות.

אליהו אסקוזידו